راهکار نظامی مسائل جوانان

22 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان – جامعه شناس – واشنگتن: حاکمیت تبادل فرهنگی مردم با غرب را «تهاجم فرهنگی» ارزیابی کرده  نظامیان را مسئول برخورد با این پدیده می داند. پس مناسبات جهانی مثل روز جوانان هم مشمول تهاجم فرهنگی شده ممنوع می شوند.