زمینه های محبوبیت تختی

22 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین قاضیان - جامعه شناس: ترکیب عنصر پهلوانی و کسی که در برابر قدرت سر تسلیم فرود نیاورد در دورانی که همه سر تسلیم فرود آورده بودند تختی را به نماد مقاومت تبدیل کرد و به محبوبیت بیشتر او در افکار عمومی منجر شد.