بازنشسته شدن اجباری صاحب منصبان و کاسبان تحریم

30 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین علیزاده - دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران- تامپره فنلاند: به گمانم توافق وین بسیاری از صاحب منصبان جهان سیاست در آمریکا، ایران و اسراییل را بازنشسته می کند. کاسبان تحریم در داخل ایران که در دوران تحریم بیست و پنج تا صد میلیارد دلار سود کرده اند نیز در شمار بازنشستگان خواهند بود.