پرونده سوریه در سپاه

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین علیزاده - دیپلمات پیشین ایران – فنلاند: پرونده سوریه در اختیار سپاه است و شرکت وزیر خارجه ایران در کنفرانس سوریه مثبت است اما چون اختیاردار نیست؛ مثل موضوع هسته ای توان چانه زنی و کسب امتیاز ندارد.