عمان و آمریکا میانجی ایران و عربستان

29 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری – کارشناس نظامی  - مسقط: نوعی بازگشت به گذشته نیاز است که ایران و عربستان از جانب آمریکا دو پایه اصلی اقتدار خاورمیانه شمرده می شدند. حالا هم نه تنها آمریکا؛ بلکه عمان نیز می تواند میانجی باشد اگر پرونده سیاست منطقه ای به دولت روحانی واگذار شود.