دو قطبی شدن ایرانیان خارج کشور

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هما سرشار – نویسنده و روزنامه نگار  - لس آنجلس: این توافق منجر به یک دو دستگی در میان ایرانیان خارج کشور شده است. ما شاهد آن هستیم که این دو شاخه شدن  تحت عنوان مخالف جنگ و موافق صلح به صورت آشکاری دیده می شود و اثر منفی بر جامعه گذاشته است.