بازگشت به خویشتن، نه بربریت

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری – اسلام شناس – آلمان: بازگشت به خویشتن نظریه ای برآمده از غرب است و استفاده از آن در ادبیات ایرانی به معنای بازگشت به اسلام اولیه بود نه بربریت آن دوران.