خبرگان بی اثر

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین یوسفی اشکوری – دین پژوه – بن آلمان: براساس قانون اساسی وظیفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر و نظارت بر عملکردش است تا اگر رهبری فاقد شرایط و صلاحیت لازم بود، او را عزل کند؛ اما تاکنون این مجلس به وظیفه خودش مبنی بر نظارت بر عملکرد رهبری عمل نکرده است.