اجباری شدن حجاب غیر مترقبه بود

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن یوسفی اشکوری - دین‌پژوه: حجاب در فقه شیعه و سنی وجود داشته اما در برهه انقلاب من که طلبه ای ساکن قم بودم نیز انتظار نداشتم که حجاب اجباری شود و حقوق زنان برای آزادی حق پوشش در فضای انقلابی آن زمان فراموش شد.