آیت الله شریعتمداری نخستین قربانی حصرها

28 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن شریعتمداری - فرزند آیت الله شریعتمداری: پیش از حصرخانگی رهبران سبز؛ آیت الله شریعتمداری به دلیل مخالفت با ولایت فقیه به حکم آیت الله خمینی در خانه اش ۵ سال محبوس ماند، و با اینکه سرطان داشت از درمان پزشکی محروم ماند و در حصر درگذشت