وام ها هزینه شد، نه سرمایه گذاری!

15 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن منصور - اقتصاددان و استاد دانشگاه از لندن: یونان با پیوستن به اتحادیه اروپا با یک مائده آسمانی روبرو شد. زیرا یونان تا پیش از آن وام هایی با بهره های هشت تا ده درصدی می گرفت و پس از پیوستن به یورو،مثل آلمان توانست وام هایی با بهره حدود دو درصد بگیرد اما آنها را سرمایه گذاری نکرد بلکه هزینه کرد.