نفس گرم اژدها

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن منصور – اقتصاددان – لندن: اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری نیازمند اصلاحات اساسی ست و بدون آن نباید انتظار داشت سرمایه گذاران خارجی سرمایه هایشان را به نفس گرم اژدها بیندازند.