کارشکنی حاکمیت علیه دولت

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن منصور - اقتصاددان – لندن: در دوره رکود کنونی که دولت با کاهش درآمدها، روبروست، کارشکنی جناح مخالف علیه دولت گسترش یافته و انتظار نمی رود دولت بتواند به وعده هایش مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی عمل کند.