موثر بودن فشارها بر جمهوری اسلامی

24 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن داعی– مدیر بنیاد غیرانتفاعی در جستجوی حقیقت: دادن امتیاز و سازش با جمهوری اسلامی به امید اصلاح اشتباه است؛ زیر هرگاه جامعه جهانی به جمهوری اسلامی فشار آورده، اتفاقا باعث شده تا جناح های میانه رو کمی بالا آمده اند. همین فشارها خامنه ای را مجبور به انتخاب روحانی کرد.