لزوم برچیدن کمپ های بزرگ

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید نوذری– مدیر کانون پناهندگان ایرانی – برلین: هزاران پناهجو با ملیت های گوناگون که مشکلات فراوانی همچون جنگها را پشت سر گذاشته اند؛ وقتی در این کمپها اسکان می یابند، با مشکلات بیشتری روبرو می شوند.