نهادهای دولتی و شبه دولتی

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریدون خاوند – تحلیلگر اقتصادی – پاریس: وقتی ۷۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی ست فساد رشد می کند. و بانکهای دولتی تشدید کننده این فسادند.