گاز ایران جایگزین گاز روسیه در اروپا

15 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریدون خاوند - کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه فرانسه: اگر ایران بتواند توطئه و برنامه ریزی روسیه را دور بزند و خودش را به بازار گاز اروپا برساند در مجموع شاهد رشد درخشان همکاری ایران و اروپا خواهیم بود البته همه این ها منوط به حل مسئله هسته ای ایران است.