نبود آزادی جابجایی

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریدون خاوند– اقتصاددان – پاریس: پدیده جهانی شدن از سده نوزدهم در غرب آغاز شد. در آن زمان انسان ها هم مثل کالاها آزادانه می توانستند جابجا شوند. امروزه این آزادی برای انسان ها وجود ندارد.