غیرواقعی بودن خصوصی سازی

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریدون خاوند – اقتصاددان – پاریس: پس از جنگ بحث خصوصی سازی مطرح شد؛ اما تاکون تنها بین ۳ تا ۵ درصد خصوصی سازیها واقعی بوده و بقیه واگذاریها از دولت به نهادهای شبه دولتی بوده است.