لزوم بررسی برجام در مجلس

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه حقیقت جو – نماینده دوره ششم مجلس: طبق قانون اساسی این توافق باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و باید به تصویب مجلس رسد اما مجلس به جزییات وارد نمی شود و کلیات آن به رای گذارده می شود.