تاثیر حضور کمی نمایندگان زن

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه حقیقت جو – نماینده پیشین مجلس: در کشورهایی که زنان به لحاظ کمی در مجلس ها بیشترند، توجه به سیاست های اجتماعی، بهبود سطح آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی در آن کشور بهتر است.