آمادگی: تنها راه مقابله با زلزله

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر فرزاد نعیم – استاد زلزله شناسی دانشگاه «یو اس سی» کالیفرنیا: آگاهی دادن به مردم برای آمادگی پس از زلزله وظیفه دولت هاست. زیرا تنها راه مقابله با زمین لرزه آماده بودن شهروندان برای کاهش خسارات است.