توافق: چرخش مهم در سیاست آمریکا

30 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرخ نگهدار- تحلیلگر سیاسی – لندن : این توافق که چرخش مهم در سیاست آمریکاست، نشان داد کشورهای کوچکتر هم می توانند با قدرتهای بزرگ پشت میز مذاکره بنشینند و منافع خود را لحاظ کنند. دنیا امروز رضایت خاطر خودش را از توافق هسته ای و عدم تهدید هسته ای ایران برای صلح جهانی اعلام داشته است.