اهمیت بودجه

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرید حائری نژاد - سردبیر پیشین رادیو زمانه: بدون تامین بودجه ادامه کار ممکن نیست. در آن زمان رادیو زمانه از رسانه ای تک محصولی به چند محصولی توسعه یافت