لزوم چابک سازی اقتصادی

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز رئیس دانا – اقتصاددان و استاد دانشگاه – تهران: برای اینکه بیکاری پنج و شش دهم میلیونی حل شود؛ باید سرمایه گذاری شود. رونق اقتصادی و توسعه پایدار نه با معجزه و دعا؛ بلکه با چابک سازی و دمکراتیک شدن اقتصاد و مبارزه با فساد امکان پذیر است.