سیاست صلح و گفتگو

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهاد مرادی- فعال در کمپین برنی سندرز: سیاست سندرز در رابطه با ایران سیاست صلح و گفتگوست. همچنان که مدافع سرسخت برجام بود و طی مقاله ای دلایل خود را نیز بیان کرد.