عقب ماندگی اطلاعاتی فرانسه

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرامرز دادرس - کارشناس اطلاعاتی مقیم فرانسه: کسر بودجه در فرانسه که منجر به کاهش نیروهای اطلاعاتی این کشور شد منجر به عقب افتادن دستگاه اطلاعاتی از جریان اطلاعاتی داعش بویژه در حوزه اینترنتی شد