آزادی های مدنی چاره مشکلات

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل کهرم - تهران: یکی از راهکار ها، جایگزینی اقتصاد گردشگری با سیاست توسعه (ناپایدار) کشاورزی در کشوری با اقلیم خشک و نیمه خشک است.  با گسترش آزادیهای مدنی می توانیم زمینه را برای ورود گردشگران خارجی فراهم آورده و از فروش ارزان آب مجازی دست بر خواهیم داشت.