خطر ویرانی آشوراده

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسماعیل کهرم– مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران – تهران: دولت روحانی خود را دولت زیست محیطی می داند اما در همین دولت زیستگاه حیات وحش آشوراده به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده تا آن را به یک مرکز توریستی تبدیل کند.