نقش امضاهای طلایی در فساد

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احسان مهرابی – روزنامه نگار- برلین: امروزه فساد در ساختار جمهوری اسلامی نه یک عیب؛ بلکه بخشی از ویژگی آن است و عواملی همچون: امضاهای طلایی در هیات دولت و عدم حسابرسی بعضی نهادها زمینه ساز رشد فسادند.