عدم تاثیر جدی زنان مجلس ایران

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احسان مهرابی – خبرنگار پیشین پارلمانی: سهم زنان از کرسی های مجلس تاکنون اندک بوده و زنان نماینده در کمیسیون ها  تیز چندان موثر نبوده اند.