توافق: بذر گذار به دمکراسی

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ابراهیم سلطانی – استاد علوم سیاسی – دانشگاه میشیگان: وقتی احتمال حمله نظامی و فروپاشی نظام های اقتدارگرا مطرح می شود، حاکمان به امنیتی کردن فضای جامعه اقدام می کنند؛ اما با این توافق، و حذف احتمال جنگ احتمال دارد که فشار نظام بر نخبگان سیاسی کاهش یافته و بذری برای گذار به دمکراسی باشد