تاثیرگذاری سیاست خارجی در انتخابات

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیژن کیان – عضو هیات امنای دانشگاه دفاع ملی آمریکا: در حال حاضر سیاست خارجی بویژه رفتار جمهوری اسلامی تاثیر بسزایی در تفکر رای دهندگان آمریکایی دارد.