ادامه بحرانهای خاورمیانه

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر اعتمادی - گزارشگر بخش فارسی رادیو فرانسه: دو بحران یکی بحرانهای اجتماعی در اروپای اخیر و دیگری بحران های خونین در خاورمیانه از جمله بحران اسراییل و فلسطینی ها و بحران سوریه از عوامل ایجاد داعش هستند.