موضع سخت علیه ایران

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آذر خونانی- فعال در کمپین هیلاری کلینتون: موضع خانم کلینتون در برابر جمهوری اسلامی ایران سخت و براساس عدم اعتماد بنا شده است؛ هرچند وی برجام را پذیرفته است.