برجام به زیان ترکیه است

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عارف كسكين کارشناس مركز تحقيقات استراتژيك تركيه: امروزه که روابط ایران و ترکیه بدترین دوران خود را سپری می کند، برجام بسود ترکیه نیست زیرا از اهمیت ژئوپولتیکی ترکیه کاسته و به افزایش توان منطقه ای ایران منجر می شود.