تاثیر اندک توافق بر انتخابات

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرام حسامی– استاد علوم سیاسی – مریلند: این توافق به تنهایی تاثیری آنچنانی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری ندارد؛ چرا که چهارده ماه تا انتخابات مانده و توافق پانزده ساله است.