خشونت خانگی

18 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنجلا جِی هَتِری - مدیر بخش مطالعات زنان دانشگاه جرج میسن: میزان خشونت خانگی علیه زنان در آمریکا عمدتا ثابت بوده و در همه طبقات اجتماعی از مرفه تا فقیر مشاهده می شود؛ هرچند آفریقایی تباران و سرخپوستان بخش بزرگی از قربانیان هستند.