ما مخالف توافق نیستیم منتقدیم

29 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امیر حسین اعتمادی، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال: ما این نامه را بر اساس شواهد نوشته ایم. آیت الله خامنه ای می گوید سیاست های منطقه ای ایران در قبال امریکا تغییر نخواهد کرد و سپاه پاسداران هم ویدئویی را منتشر می کند که چگونه اسراییل را نابود کنیم.