پایان دوران ابرروایت زبان

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر کلان- اوهایو - پژوهشگر آموزش زبان- گفتمان: «یک ملت یک زبان» گفتمانی نادرست در گذشته است که عواقب وخیم سیاسی و اجتماعی در غرب داشت. و عواقب آموزشی آن در کانادا  به مرگ چند هزار کودک بومی منجر شد.