عدم هماهنگی نیروهای امنیتی

14 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امین الله حبیبی- مشاور پیشین ایساف – کابل: توانایی های طالبان باعث شکست ما نشد، بلکه عدم هماهنگی نیروهای امنیتی، غیبت استاندار قندوز، و تحرکات مشکوک در دولت مرکزی عامل این شکست بود.