بارقه امید

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر علیرضا نوری زاده – روزنامه نگار – پاریس
: حضور روسیه بارقه امیدی برای کنار گذاشتن بشار اسد فراهم آورده؛ چون روس ها به اسد نچسبیده اند. آنها خواهان حفظ نظام سوریه اند و اگر جایگزینی منهای اسد تضمین شود، روس ها آن را می پذیرند.