رفع نگرانی های عربستان

15 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوری زاده– کارشناس خاورمیانه – لندن: عربستانی ها پس از توافق هسته ای نگران نزدیکی ایران و آمریکا بودند اما تکرار شعارهای «مرگ بر آمریکا» درتهران باعث رفع نگرانی عربستانی ها از نزدیکی ایران و آمریکا شد.