ارتباط خاتمی با گروه های اجتماعی

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نامور حقیقی – استاد دانشگاه– تورنتو: آقای روحانی به دلیل پیشینه کاریش به تعهدات بین المللی وفادار است اما برخلاف محمد خاتمی به گروه های اجتماعی داخلی اهمیت چندانی نمی دهد.