بررسی واکنش رسانه های ایران به لغو تحریم ها توسط علی اصغر رمضانپور

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لغو تحریم های ایران و اجرای برجام با واکنش های متفاوتی از سوی رسانه های ایران مواجه شده است. اصغر رمضان پور، روزنامه نگار مقیم لندن به بررسی این واکنش ها پرداخته است.