نامه آقای خامنه ای

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اصغر رمضانپور - روزنامه نگار – لندن: دولت روحانی از قدرت بالای لابیگری با آقای خامنه ای برخوردار بوده و هست و این مسیر را قدرت بیشتری می تواند ادامه دهد نامه امروز آقای خامنه ای به روحانی نیز موید همین ارتباط است.