هماهنگی گروه های خدماتی

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی صدرزاده - کارشناس جهان عرب - آلمان: هدف نماینده سازمان ملل در سوریه نه یک صلح عمومی بلکه ایجاد هماهنگی میان گروه های خدماتی در مناطق مختلف سوریه با دولت اسد است.