سیاست های نادرست حزب حاکم

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی احساسی – نامزد حزب لیبرال کانادا - تورنتو: کانادا به دلیل سیاستهای حزب محافظه کار حاکم که به انزوای این کشور در جهان منجر شده، در رقابت برای حفظ کرسی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکست خورد و در حوزه محیط زیست حتا تغییرات آب و هوایی را هم انکار می کند.