انتخابات: مقدمات آشتی ملی

12 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی علیزاده- تحلیلگر سیاسی-  لندن: با این نتایج از انتخابات مقدمات آشتی ملی در ایران فراهم آمده است زیرا رهبران معترض در حصر نیز رای دادند چون اگر یکی از مطالباتشان در سال ۸۸ صیانت از آرا بود به این انتخابات آنقدر اعتماد داشتند که رای دادند.