رای منفی به خبرگان

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی افشاری - تحلیلگر سیاسی: اهمیت انتخابات این دوره خبرگان در تلاش مخالفان برای حذف افراطیونی همچون یزدی مصباح و جنتی ست و فرصتی پیش آمده تا مردم به منسوبان رهبری و بازیگران مهم فعلی خشونت رای منفی دهند.